About Us

Derneğimiz, Metabolik cerrahi hakkında doktorlar, sağlık çalışanları ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla; Metabolik cerrahi dalında hekimlerin, hemşirelerin, teknikerlerin daha iyi yetiştirilmeleri ve toplumda bilinirliği artırmak için kongreler, seminerler ve eğitim programları düzenlemek derneğin önemli amaçları arasındadır.

Metabolik Cerrahi Derneği tüzüğünde de ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere, üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi, bu amaçla toplantı, gezi gibi aktivitelerin düzenlenmesi derneğin bir diğer önemli amacıdır.

Derneğin resmi olarak faaliyete geçmesi için gerekli işlemler kurucu başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından yürütülmüş, bu süreç zarfında dernek tüzüğü hazırlanmış ve gerekli diğer evraklarla birlikte İstanbul Valiliği’ne başvurularak derneğin temelleri atılmıştır. 2013 yılı Mayıs ayında geçici adresinde zorunlu ilk genel kurulunu gerçekleştiren derneğimiz, bu genel kurulda yetkili organlarını oluşturmuştur. 2013 yılı Ağustos ayında ise derneğimiz faaliyetlerini gerçekleştireceği şu anki adresine taşınmıştır.

DMCA.com Protection Status